Panelová diskusia

Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko

Viac informácií

Účastníci

ÚčastníkOrganizácia
Ing. Veronika Achimská, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Jana Beňušová Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Jozef Fabuš, PhD. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služie
Ing. Jana Gnapová Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služie
JUDr. Zuzana Isteníková Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služie
doc. Dr. Ing. Margita Majerčáková Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Matej Pechota Žilinská univerzita v Žiline
Ing. Jana Radenová, PhD. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služie
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D. Univerzita Pardubice - DFJP