Panelová diskusia

Martin Elkán
Martin Elkán
generálny riaditeľ, Česká pošta, s.p, v zastúpení Vít Bukvic
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Róbert Gálik
Róbert Gálik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta a.s.
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
riaditeľka odboru poštových služieb, Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, MDaV SR
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Viac informácií

Programový a vedecký výbor

Bader Thomas - Fiducia IT - DE
Baumann Stephan - TU Dresden - DE

Brichtová Jarmila - MDVaRR SR - SK

Bobková Emília - Česká pošta, s. p. - CZ

Bobek Pavel - Súkromný sektor - CZ

Brockmann Andreas - Súkormný sektor - DE  

Bukvic Vít - Česká pošta - CZ      

Čorejová Tatiana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Dobrodolac Momcilo - University of Belgrade - RS

Elkán Martin - Česká pošta, s. p. - CZ

Fabuš Juraj - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Fľak Ján - Regulačný úrad - SK

Gajdoš Milan - KPMG - SK

Gálik Róbert - Slovenská pošta, a. s. - SK

Hallanoro Ilkka - Itella Corporation - FI

Keil Reiner - TU Dresden - DE

Kremeňová Iveta - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Michvocík František - Slovenská pošta, a. s. - SK

Reinboth Michael - Súkromný sektor - DE

Sohnel Andreas - Deutsche Post AG - DE      

Stopka Ulrike - TU Dresden - DE

Štofková Jana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Švadlenka Libor - Univerzita Pardubice - CZ