Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Programový a vedecký výbor

Bader Thomas - Fiducia IT - DE
Baumann Stephan - TU Dresden - DE

Bobková Emília - Česká pošta, s. p. - CZ

Bobek Pavel - Česká pošta - CZ

Brockmann Andreas - Súkormný sektor - DE       

Čorejová Tatiana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Dobrodolac Momcilo - University of Belgrade - RS

Donoval Juraj, Slovenaká pošta, a.s. - SK

Fabuš Juraj - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Fľak Ján - Úrad pre reguláciu EK a PS - SK

Gajdoš Milan - Common - SK

Helexa Peter - Slovenská pošta, a. s. - SK

Hallanoro Ilkka - Itella Corporation - FI

Keil Reiner - TU Dresden - DE

Knap Roman - Česká pošta - CZ

Kremeňová Iveta - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Kyrinovičová Irena - MDVaRR SR - SK

Reinboth Michael - Súkromný sektor - DE

Škorpil Ondřej - Česká pošta

Sohnel Andreas - Deutsche Post AG - DE      

Stopka Ulrike - TU Dresden - DE

Štofková Jana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Švadlenka Libor - Univerzita Pardubice - CZ