Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade

Viac informácií

Programový a vedecký výbor

Bader Thomas - Fiducia IT - DE
Baumann Stephan - TU Dresden - DE

Bobková Emília - Česká pošta, s. p. - CZ

Bobek Pavel - Česká pošta - CZ

Brockmann Andreas - Súkormný sektor - DE       

Čorejová Tatiana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Dobrodolac Momcilo - University of Belgrade - RS

Donoval Juraj, Slovenaká pošta, a.s. - SK

Fabuš Juraj - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Fľak Ján - Úrad pre reguláciu EK a PS - SK

Gajdoš Milan - Common - SK

Helexa Peter - Slovenská pošta, a. s. - SK

Hallanoro Ilkka - Itella Corporation - FI

Keil Reiner - TU Dresden - DE

Knap Roman - Česká pošta - CZ

Kremeňová Iveta - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Kyrinovičová Irena - MDVaRR SR - SK

Reinboth Michael - Súkromný sektor - DE

Škorpil Ondřej - Česká pošta

Sohnel Andreas - Deutsche Post AG - DE      

Stopka Ulrike - TU Dresden - DE

Štofková Jana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Švadlenka Libor - Univerzita Pardubice - CZ