Panelová diskusia

Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko

Viac informácií

Termíny konferencie


Trvanie konferencie: 23.10.2017 - 24.10.2017

Prihlasovanie sa na konferenciu do: 21.10.2017

Názov príspevku s krátkou anotáciou je potrebné zaslať najneskôr do: 31.07.2017

Príspevky na publikovanie v zborníku zaslať do: 31.08.2017

Potvrdenie zaradenia do programu: 30.09.2017

Úhrada vložného: 29.09.2017

Potvrdenie úhrady vložného zašlite do: 05.10.2017