Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Termíny konferencie


Trvanie konferencie: 21.10.2019 - 22.10.2019

Prihlasovanie sa na konferenciu do: 18.10.2019

Názov príspevku s krátkou anotáciou je potrebné zaslať najneskôr do: 30.06.2019

Príspevky na publikovanie v zborníku zaslať do: 31.07.2019

Potvrdenie zaradenia do programu: 31.08.2019

Úhrada vložného: 29.09.2019

Potvrdenie úhrady vložného zašlite do: 30.09.2019