Panelová diskusia

Martin Elkán
Martin Elkán
generálny riaditeľ, Česká pošta, s.p, v zastúpení Vít Bukvic
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Róbert Gálik
Róbert Gálik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta a.s.
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
riaditeľka odboru poštových služieb, Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, MDaV SR
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Viac informácií

Termíny konferencie


Trvanie konferencie: 23.10.2017 - 24.10.2017

Prihlasovanie sa na konferenciu do: 21.10.2017

Názov príspevku s krátkou anotáciou je potrebné zaslať najneskôr do: 31.07.2017

Príspevky na publikovanie v zborníku zaslať do: 31.08.2017

Potvrdenie zaradenia do programu: 30.09.2017

Úhrada vložného: 29.09.2017

Potvrdenie úhrady vložného zašlite do: 05.10.2017