Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade

Viac informácií

Staňte sa partnerom

V prípade záujmu o prezentáciu Vašej spoločnosti na konferencii Postpoint je potrebné kontaktovať organizátorov konferencie (pozri menu Kontakt),

prípadne mailom: postpoint@fpedas.uniza.sk


Sú k dispozícií nasledovné formy spolupráce:


Prezentačný stánok

Určené pre hlavných sponzorov konferencie. Na základe vzájomnej dohody (cena dohodou) je počas rokovania konferencie vytvorený priestor pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti formou prezentačného stánku, vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, uverejnenie reklamy v zborníku, distribúcia reklamných materiálov účastníkom a umiestnenie loga spoločnosti v priestoroch konania sa konferencie a na webovej stránke konferencie.


Prezentácia
Spolupráca prezentáciou zahrňuje poskytnutie priestoru pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti alebo prezentačný panel (baner), vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Poster
Prezentácia spoločnosti formou posteru, umiestneného vo foyer. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Reklamný leták v zborníku

Reklamný leták v elektronickom zborníku, ktorý dostane každý účastník konferencie. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Reklamné materiály pre účastníkov

V  tejto forme spolupráce sú zahrnuté reklamné materiály spoločnosti, ktoré budú distribuované každému účastníkovi konferencie v konferenčných materiáloch a umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cene dohodou.

Ak máte záujem aj o inú formu spolupráce, neváhajte nás kontaktovať. Môže ísť napríklad o tieto formy:

Kontaktujte nás na postpoint@postpoint.sk