Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Viac informácií

Staňte sa partnerom

V prípade záujmu o prezentáciu Vašej spoločnosti na konferencii Postpoint je potrebné kontaktovať organizátorov konferencie (pozri menu Kontakt), prípadne mailom: Postpoint@postpoint.sk, partner@postpoint.sk

Sú k dispozícií nasledovné formy spolupráce:


Prezentačný stánok

Určené pre hlavných sponzorov konferencie. V cene 350,00 Eur (vrátane DPH) je priestor pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti, vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, uverejnenie jednej farebnej strany s reklamou vo formáte A5 v zborníku, distribúcia reklamných materiálov účastníkom a umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie.


Prezentácia
V cene 330,00 Eur (vrátane DPH) je zahrnutý priestor pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti alebo prezentačný panel (baner), vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie.


Poster
Prezentácia spoločnosti vo forme posteru. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie.

Reklamný leták v zborníku

Reklamný leták vytlačený v zborníku vo formáte A5, ktorý dostane každý účastník konferencie. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie.

Reklamné materiály pre účastníkov

V cene sú zahrnuté reklamné materiály spoločnosti, ktoré budú distribuované každému účastníkovi konferencie v konferenčných materiáloch a umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie.

Ak máte záujem aj o inú formu spolupráce, neváhajte nás kontaktovať. Môže ísť napríklad o tieto formy:

Kontaktujte nás na postpoint@postpoint.sk