Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
Roman Knap
Roman Knap
Generálny riaditeľ Českej pošty, s.p., panelová diskusia
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade
Patrik Bohm
Patrik Bohm
Žilinská univerzita v Žiline
Jozef Fabuš
Jozef Fabuš
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Inna Zelenská
Inna Zelenská
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Iveta Kremeňová
Iveta Kremeňová
Žilinská univerzita v Žiline
Lukáš Rampas
Lukáš Rampas
Česká pošta, s.p.
Ivan Feninec
Ivan Feninec
Česká pošta, s.p.
Mariana Strenitzerová
Mariana Strenitzerová
Žilinská univerzita v Žiline
Dagmar Cagáňová
Dagmar Cagáňová
STU MTF Trnava
Miloslav Žirko
Miloslav Žirko
Slovak Telekom, a.s., Customer Solutions
Marián  Krivosudský
Marián Krivosudský
EVROFIN SK, Sales director

Viac informácií

Staňte sa partnerom

V prípade záujmu o prezentáciu Vašej spoločnosti na konferencii Postpoint je potrebné kontaktovať organizátorov konferencie (pozri menu Kontakt),

prípadne mailom: postpoint@fpedas.uniza.sk


Sú k dispozícií nasledovné formy spolupráce:


Prezentačný stánok

Určené pre hlavných sponzorov konferencie. Na základe vzájomnej dohody (cena dohodou) je počas rokovania konferencie vytvorený priestor pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti formou prezentačného stánku, vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, uverejnenie reklamy v zborníku, distribúcia reklamných materiálov účastníkom a umiestnenie loga spoločnosti v priestoroch konania sa konferencie a na webovej stránke konferencie.


Prezentácia
Spolupráca prezentáciou zahrňuje poskytnutie priestoru pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti alebo prezentačný panel (baner), vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Poster
Prezentácia spoločnosti formou posteru, umiestneného vo foyer. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Reklamný leták v zborníku

Reklamný leták v elektronickom zborníku, ktorý dostane každý účastník konferencie. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Reklamné materiály pre účastníkov

V  tejto forme spolupráce sú zahrnuté reklamné materiály spoločnosti, ktoré budú distribuované každému účastníkovi konferencie v konferenčných materiáloch a umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cene dohodou.

Ak máte záujem aj o inú formu spolupráce, neváhajte nás kontaktovať. Môže ísť napríklad o tieto formy:

Kontaktujte nás na postpoint@postpoint.sk