Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Staňte sa partnerom

V prípade záujmu o prezentáciu Vašej spoločnosti na konferencii Postpoint je potrebné kontaktovať organizátorov konferencie (pozri menu Kontakt),

prípadne mailom: postpoint@fpedas.uniza.sk


Sú k dispozícií nasledovné formy spolupráce:


Prezentačný stánok

Určené pre hlavných sponzorov konferencie. Na základe vzájomnej dohody (cena dohodou) je počas rokovania konferencie vytvorený priestor pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti formou prezentačného stánku, vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, uverejnenie reklamy v zborníku, distribúcia reklamných materiálov účastníkom a umiestnenie loga spoločnosti v priestoroch konania sa konferencie a na webovej stránke konferencie.


Prezentácia
Spolupráca prezentáciou zahrňuje poskytnutie priestoru pre prezentáciu spoločnosti vo foyer konferenčnej miestnosti alebo prezentačný panel (baner), vystúpenie zástupcu spoločnosti s príspevkom v rozsahu 15 - 20 minút, umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Poster
Prezentácia spoločnosti formou posteru, umiestneného vo foyer. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Reklamný leták v zborníku

Reklamný leták v elektronickom zborníku, ktorý dostane každý účastník konferencie. Umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cena dohodou.

Reklamné materiály pre účastníkov

V  tejto forme spolupráce sú zahrnuté reklamné materiály spoločnosti, ktoré budú distribuované každému účastníkovi konferencie v konferenčných materiáloch a umiestnenie loga spoločnosti na webovej stránke konferencie. Cene dohodou.

Ak máte záujem aj o inú formu spolupráce, neváhajte nás kontaktovať. Môže ísť napríklad o tieto formy:

Kontaktujte nás na postpoint@postpoint.sk