Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
Roman Knap
Roman Knap
Generálny riaditeľ Českej pošty, s.p., panelová diskusia
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade
Patrik Bohm
Patrik Bohm
Žilinská univerzita v Žiline
Jozef Fabuš
Jozef Fabuš
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Inna Zelenská
Inna Zelenská
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Iveta Kremeňová
Iveta Kremeňová
Žilinská univerzita v Žiline
Lukáš Rampas
Lukáš Rampas
Česká pošta, s.p.
Ivan Feninec
Ivan Feninec
Česká pošta, s.p.
Mariana Strenitzerová
Mariana Strenitzerová
Žilinská univerzita v Žiline
Dagmar Cagáňová
Dagmar Cagáňová
STU MTF Trnava
Miloslav Žirko
Miloslav Žirko
Slovak Telekom, a.s., Customer Solutions
Marián  Krivosudský
Marián Krivosudský
EVROFIN SK, Sales director

Viac informácií

Sprievodný program

VÝSTAVA PRI PRÍLEŽITOSTI XIII. ROČNÍKA MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE

POSTPOINT 2019 - ČASŤ VÝSTAVY IBI PATRIA MEA ZA SLOVENSKÚ REPUBLIKU

POFIS a Poštové múzeum uvedú v rámci XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Postpoint 2019 ( www.postpoint.sk) v rámci sprievodného programu konferencie reinštaláciu časti úspešnej výstavy IBI PATRIA MEA za Slovenskú republiku, ktorú spolu pripravili Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum, Poštové múzeum v Prahe, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky a Českej republiky pri Svätej stolici a Zvrchovanom ráde maltézskych rytierov pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa. Výstava bola premiérovo uvedená v roku 2018 vo Vatikáne a prezentuje históriu a súčasnosť našej krajiny. Pozostáva z 12 výstavných a jedného úvodného panelu z rozmermi 70 x 100 cm v kovových rámoch, ktoré budú umiestnené na samostatných drevených stojanoch.

Cieľom výstavy je prostredníctvom výtvarných návrhov, známok, tlačových listov a ďalších filatelistických produktov zoznámiť návštevníkov s rôznymi kultúrnymi a spoločenskými aspektmi, významnými medzníkmi vo vývoji oboch národov.

Ideový zámer výstavy „V srdci Európy“, mal snahu predstaviť najvýznamnejšie stopy histórie, udalostí a osobností, ktoré formovali našu krajinu. Na výstave je možné vzhliadnuť jedinečné originálne exponáty výtvarných návrhov, ktoré sú mimoriadne umelecky hodnotné a predstavujú skvosty zbierok Poštového múzea.

Slovenská pošta, a. s. Poštové múzeum touto výstavou plní svoj cieľ rozširovať povedomie o slovenskom národe a jeho dejinách. Svoju pozornosť upriamuje tak na bohatosť našej kultúry, kresťanské tradície, ako aj proeurópske hodnoty, ktorými naša krajina disponuje.

Výstava bude vo vestibule Auly DATALAN, 21. 10. 2019 od 8.00 do 18.00 hod. (Budova BG)

POŠTOVÁ PRIEHRADKA A PRÍLEŽITOSTNÁ PEČIATKA

Pri príležitosti XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie Postpoint 2019 bude vo vestibule Auly DATALAN dňa 21. 10. 2019 od 8.00 – 13.00 hod. tradične umiestnená tiež poštová priehradka Slovenskej pošty, a. s., kde si záujemcovia budú môcť zakúpiť filatelistické produkty a získať odtlačok príležitostnej pečiatky. (Budova BG)

Kultúrny program - MENZA UNIZA - Social evening - Terchovský folklór: Nebeská muzika

- tradičná sláčiková kapela s interpretáciou ľudovej hudby a spevu „Jedna prastará legenda hovorí, že terchovská zem je pozostatkom zatúlanej nebeskej hviezdy, ktorej dvorní hudobníci – nebeskí muzikanti – boli prvými osadníkmi Terchovej.“