Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Sprievodný program

Počas prestávok konferencie je možné na poštovej priehradke získať odtlačok príležitostnej pečiatky, zhotovenej pri príležitosti uskutočnenia konferencie v rámci Žilinskej univerzity. Počas spoločenského večera vystúpi Folklórny súbor Stavbár.