Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Prihlasovanie na konferenciu funguje na on-line báze, to znamená, že po vyplnení všetkých polí (označené hviezdičkou sú povinné) Vám príde overovací e-mail. Po kliknutí na link v ňom uvedený je registrácia na konferenciu ukončená. V prípade potreby sa môžete prihlásiť do systému. Ako prihlasovacie meno používajte prosím vašu e-mailovú adresu.

Registrácia
Položky hrubým písmom a označené * sú povinné.

Užívateľské meno *
(Zadajte prosím Vašu už existujúcu e-mailovú adresu, ktorá Vám poslúži ako prihlasovací údaj v tvare napr. meno@domena.sk)
Heslo *
(Vytvorte si heslo, ktoré musí obsahovať min. 8 znakov, z toho aspoň jedno veľké písmeno a číslicu od 0-9.)
Zopakovať heslo *
(Prosím zopakujte Vaše heslo pre overenie.)
Titul pred
Meno *
Stredné meno
Priezvisko *
Titul za
Pohlavie
E-mail *
(Zadajte prosím Vašu už existujúcu e-mailovú adresu, ktorá Vám poslúži ako prihlasovací údaj v tvare napr. meno@domena.sk)
Telefón *
(Uvedte telefonický kontakt na Vašu osobu.)

Prosím uveďte údaje o vašej organizácií, resp. Vaše fakturačné údaje. Budú slúžiť na vystavenie faktúry:

Organizácia
Adresa
Mesto
PSČ
IČO
IČO DPH
DIČ
Pracovisko
Pracovné zaradenie
Doktorand
(Uvedte, či ste doktorand v dennej forme doktorandského štúdia.)

Zadajte prosím údaje, ktoré bližie identifikujú vašu osobu, prípadne dosiahnuté úspechy. Údaje budú slúžiť účastníkom konferencie pre lepšiu orientáciu sa v v konferenčných príspevkoch:

Najvýznamnejší článok
Najvýznamnejšia konferencia
Najvýznamnejší projekt
Fotka
Životopis
Životopis
Aktívne vystúpenie - prezentácia
(Máte záujem s príspevkom vystúpiť na konferencii, tj. odprezentovať svoj príspevok v rámci programu konferencie.)
Budem publikovať v zborníku
(Máte záujem o článok v zborníku. V prípade nezakliknutia tejto možnosti nebudete mať po prihlásení možnosť nahrať abstrakt a článok. Ide teda o pasívnu účasť na konferencii. Do termínu ukončenia zasielania abstraktov príspevkom budete mať naďalej možnosť zmeniť si po prihlásení typ registrácie, a teda prípadne článok nahrať.)