Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade

Viac informácií

Prihlasovanie na konferenciu funguje na on-line báze, to znamená, že po vyplnení všetkých polí (označené hviezdičkou sú povinné) Vám príde overovací e-mail. Po kliknutí na link v ňom uvedený je registrácia na konferenciu ukončená. V prípade potreby sa môžete prihlásiť do systému. Ako prihlasovacie meno používajte prosím vašu e-mailovú adresu.

Registrácia
Položky hrubým písmom a označené * sú povinné.

Užívateľské meno *
(Zadajte prosím Vašu už existujúcu e-mailovú adresu, ktorá Vám poslúži ako prihlasovací údaj v tvare napr. meno@domena.sk)
Heslo *
(Vytvorte si heslo, ktoré musí obsahovať min. 8 znakov, z toho aspoň jedno veľké písmeno a číslicu od 0-9.)
Zopakovať heslo *
(Prosím zopakujte Vaše heslo pre overenie.)
Titul pred
Meno *
Stredné meno
Priezvisko *
Titul za
Pohlavie
E-mail *
(Zadajte prosím Vašu už existujúcu e-mailovú adresu, ktorá Vám poslúži ako prihlasovací údaj v tvare napr. meno@domena.sk)
Telefón *
(Uvedte telefonický kontakt na Vašu osobu.)

Prosím uveďte údaje o vašej organizácií, resp. Vaše fakturačné údaje. Budú slúžiť na vystavenie faktúry:

Organizácia
Adresa
Mesto
PSČ
IČO
IČO DPH
DIČ
Pracovisko
Pracovné zaradenie
Doktorand
(Uvedte, či ste doktorand v dennej forme doktorandského štúdia.)

Zadajte prosím údaje, ktoré bližie identifikujú vašu osobu, prípadne dosiahnuté úspechy. Údaje budú slúžiť účastníkom konferencie pre lepšiu orientáciu sa v v konferenčných príspevkoch:

Najvýznamnejší článok
Najvýznamnejšia konferencia
Najvýznamnejší projekt
Fotka
Životopis
Životopis
Aktívne vystúpenie - prezentácia
(Máte záujem s príspevkom vystúpiť na konferencii, tj. odprezentovať svoj príspevok v rámci programu konferencie.)
Budem publikovať v zborníku
(Máte záujem o článok v zborníku. V prípade nezakliknutia tejto možnosti nebudete mať po prihlásení možnosť nahrať abstrakt a článok. Ide teda o pasívnu účasť na konferencii. Do termínu ukončenia zasielania abstraktov príspevkom budete mať naďalej možnosť zmeniť si po prihlásení typ registrácie, a teda prípadne článok nahrať.)