Panelová diskusia

Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko

Viac informácií

Program konferencie

Aktualizovaný program nájdete v sekci DOKUMENTY pod záložkou ORGANIZÁCIA