Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade

Viac informácií

Program konferencie

V príprave.  Po ukončení prípavy programu, aktualizovaný program nájdete v sekci DOKUMENTY pod záložkou ORGANIZÁCIA, ktorý si budete môcť stiahnúť. x

 

 

Conference program

programme overview - postpoint 2019

 

Monday, 21/10/2019
  8.00 –   9.00  Registration
  9.00 –   9.15   Opening ceremony
  9.15 – 12.30   Plenary sessions
§  Presentations of domestic and foreign postal operators’ representatives.
§  Presentations of other postal organisations and universities.
12.30 – 13.30   Lunch break
13.30 – 15.00   Semi-Plenary Sessions 
     
Panel discussion
15.00 – 15.30   Coffee break
15.30 – 17.30   Semi-Plenary Sessions
                         Panel discussion
 
Tuesday, 22/10/2019 
 9.00  – 10.30   Semi-Plenary Sessions
10.30 – 11.00   Coffee Break
11.00 – 12.30   Semi-Plenary Sessions
12.30 – 13.30   Coffee Break
13.30 – 14.00   Closing Ceremony
ČasMiestoProgram