Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Program konferencie

V príprave.  Po ukončení prípavy programu, aktualizovaný program nájdete v sekci DOKUMENTY pod záložkou ORGANIZÁCIA, ktorý si budete môcť stiahnúť. x

 

 

Conference program

programme overview - postpoint 2019

 

Monday, 21/10/2019
  8.00 –   9.00  Registration
  9.00 –   9.15   Opening ceremony
  9.15 – 12.30   Plenary sessions
§  Presentations of domestic and foreign postal operators’ representatives.
§  Presentations of other postal organisations and universities.
12.30 – 13.30   Lunch break
13.30 – 15.00   Semi-Plenary Sessions 
     
Panel discussion
15.00 – 15.30   Coffee break
15.30 – 17.30   Semi-Plenary Sessions
                         Panel discussion
 
Tuesday, 22/10/2019 
 9.00  – 10.30   Semi-Plenary Sessions
10.30 – 11.00   Coffee Break
11.00 – 12.30   Semi-Plenary Sessions
12.30 – 13.30   Coffee Break
13.30 – 14.00   Closing Ceremony
ČasMiestoProgram