Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
Roman Knap
Roman Knap
Generálny riaditeľ Českej pošty, s.p., panelová diskusia
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade
Patrik Bohm
Patrik Bohm
Žilinská univerzita v Žiline
Jozef Fabuš
Jozef Fabuš
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Inna Zelenská
Inna Zelenská
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Iveta Kremeňová
Iveta Kremeňová
Žilinská univerzita v Žiline
Lukáš Rampas
Lukáš Rampas
Česká pošta, s.p.
Ivan Feninec
Ivan Feninec
Česká pošta, s.p.
Mariana Strenitzerová
Mariana Strenitzerová
Žilinská univerzita v Žiline
Dagmar Cagáňová
Dagmar Cagáňová
STU MTF Trnava
Miloslav Žirko
Miloslav Žirko
Slovak Telekom, a.s., Customer Solutions
Marián  Krivosudský
Marián Krivosudský
EVROFIN SK, Sales director

Viac informácií

Program konferencie

Program na stiahnutie na tlač nájdete v sekcii Dokumenty

 

 

 

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

University of Žilina

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV

Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications

KATEDRA SPOJOV

Department of Communications

POSTPOINT 2019

„Future for the Postal Industry“

Conference Program

Žilina, Slovakia, 21. – 22. október 2019

 

Postpoint 2019 - Conference Program

Monday, October 21, 2019

AULA DATALAN, University of Zilina, the building BG

8.00 – 12.00 Registration - Assembly Hall, AULA DATALAN, BG, University of Žilina

Opening Ceremony

9. 00 – 9.15

Privítanie, INTERCESSION, Conference opening

Poliak Miloš – Dean FPEDAS

Kremeňová Iveta – Department of Communications

University of Žilina, SK

University of Žilina, SK

General Talks of the Day

9.15 – 11.00

Chairperson: Iveta Kremeňová, Tatiana Čorejová

Ivo Doležal

1. Pošta 2020 (Post 2020)

Peter Helexa – generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.

General Director SP

Slovak Post, a.s.

2. EC policy work, and more specifically on the preparations and process for reviewing the Postal Services Directive (PSD)

Anouk Dolfen - Economic Analysis

European Commission

3. Poštové služby a ich budúcnosť

(Postal services and their future)

Ivo Doležal

PwC Slovakia, SK

PANEL DISCUSSION - „Future for the Postal Industry“

11.00 – 12.00

Chairperson: Ivo Doležal

 

Panel Speakers:

 
 

Peter Helexa

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta a.s.

Chairman of the Board of Directors and

Chief Executive Officer, Slovenská pošta, a.s.

 
 

Roman Knap

Generálny riaditeľ, Česká pošta, s.p.

General Director, Česká pošta, s.p.

 
 

Ján Fľak

Podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických

komunikácií a poštových služieb

Vice-Chairman of the Office for the Regulatory

Authority for Electronic Communications and Postal Services

 

Lunch Break: 12.00 -13.30

General Talks of the Day

13.30 – 15.30

Chairperson: Iveta Kremeňová, Tatiana Čorejová

4. Vplyv súčasných a budúcich trendov vývoja poštových služieb na potrebu zmeny ich právneho a regulačného rámca

(The impact of current and future trends in postal services on the need to change their legal and regulatory framework)

Jarmila Brichtová

Ministerstvo dopravy a výstavby SR

5. Inovace v produktovém portfoliu České pošty

(Innovation in the product portfolio of Czech Post)

Lukáš Rampas

Česká pošta, s.p.

6. Ombudsman SP, a. s., zvyšovanie kvality služieb cez vzťahy so zákazníkmi

(Ombudsman SP, a.s., improving service quality through customer relationships)

Ján Jasovský - Ombudsman

Slovenská pošta, a.s.

7. Telekom hľadá ďalšie možnosti pre rozvoj, budúcnosť v zákazníckych riešeniach

( Telekom is looking for other opportunities for development, the future in customer solution)

Miloslav Žirko – Customer Solutions

Slovak Telekom, a.s.

Diskusia, Disscusion

           

Coffee-Break: 15.30 -16.00

CONFERENCE PRESENTATIONS

16.00 – 17.30

Chairperson: Iveta Kremeňová, Tatiana Čorejová

8. GS1 štandardy a nové AIDC technológie v pošte a logistike

(GS1 standards and new AIDC technologies in postal and logistics)

Peter Kolarovszki, Michal Fišer

GS1 Slovakia

9. Zákazník pošty v elektronickom svete

(Customer of a postal in the electronic world)

Martin Szabo

P laut Slovensko, s.r.o

10. Digitalizácia procesov, ako nástroj optimalizácie poštových služieb

(Process digitization as a tool for postal services optimization)

Ľubomír Repiský, Kristián Alakša

GAMO, a.s.

 
 

11. Poštové samoobslužné kiosky

(Post Office Self-Service Kiosks)

 

Marián Krivosudský

EVROFIN Int. s.r.o.

       

Diskusia, Disscusion

Social Evening - POSTPOINT 2019

Mensa UNIZA, Žilina: 19.00

POSTPOINT 2019 Conference Program

Tuesday, September 22, 2019

AULA DATALAN, University of Zilina, the building BG

Conference Presentations

9.00 – 11.00

Chairperson: Iveta Kremeňová, Mariana Strenitzerová

1. Nové platobné služby Slovenskej pošty, a.s.

( New payment services of Slovenská pošta, a.s. )

Roman Slivka, Michal Grofčík – Úsek pobočkovej siete a retailoveho predaja

Section of the branch network and retail sales

Slovenská pošta, a.s.

2. Muže být Česká pošta zajímavý zaměstnavatel? Na cestě za lepším cílem

(Can the Czech Post be an interesting employer? On the way to a better goal)

Ivan Feninec - riaditeľ úseku riadenia ľudských zdrojov

Director of Human Resources Management

Česká pošta, s.p.

3. Riešenia poslednej míle v Európe

(Last mile delivery solutions in Europe)

Jozef Fabuš, Ján Fľak - Úrad pre reguláciu elektronických

komunikácií a poštových služieb

Regulatory Authority for Electronic Communications and Postal Services UPREKaPS

4. Automatizácia spracovania zásielok z tretích krajín

(Process automation of third countries shipments)

 

Marián Krivosudský

___________________________________________

Diskusia, Disscusion

EVROFIN Int. s.r.o

_____________________________

     

Coffee break: 11.00 – 11.30

Conference Presentations

11.30 – 13.30

Chairperson: Iveta Kremeňová, Mariana Strenitzerová

 

5. New Trends in Managerial Skills and Competencies Development within Industry 4.0

Dagmar Cagáňová, Natália Horňáková STU MTF Trnava

6. A possible approach for setting strategic directions in the postal industry

 
 

Momčilo Dobrodolac - Faculty of Transport and Traffic Engineering

University of Belgrade, Serbia

7. Optimalizačné modely založené na analýze obálky dát: hodnotenie efektívnosti poštových služieb

(Optimization models based on the analysis covers data: evaluation of the effectiveness of postal services)

Patrik Böhm - FPEDAS, KKMaHI

Žilinská univerzita v Žiline

8. Česká pošta, s.p. jako operátor městského konsolidačního centra ve městech ČR

(Česká pošta, s.p. as an operator of an urban consolidation centre in the cities of the Czech Republic)

Inna Zelenska - Dopravní fakulta Jana Pernera,

Transport faculty of Jan Perner

University of Pardubice, CZ

 

9. Vplyv demografických faktorov na spokojnosť a lojalitu zamestnancov v poštovom sektore

(The impact of demographic factors on the staff satisfaction and staff loyalty in the postal sector)

 

Mariana Strenitzerová - Katedra spojov

Department of communications

Žilinská univerzita v Žiline

 

Diskusia, Disscusion

 
           

Closing Speech and End of the Conference POSTPOINT 2019

Lunch Break: 13.30 – 15.00

ČasMiestoProgram