Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Ing. Martin Szabo
Ing. Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.

Viac informácií

Plaut

Kontakt

Karloveská 34
841 04 Bratislava
Slovenská Republika

Tel.: + 421 2 3215 1411 

Fax: + 421 2 3215 1412 
Email: info@plaut.sk

Popis