Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Slovenská pošta, a.s.

Kontakt

Slovenská pošta, a. s.

Partizánska cesta 9

975 99 Banská Bystrica

E-mail: zakaznickyservis@slposta.sk

www: www.posta.sk

Popis