Hlavní prednášajúci

 

1) Tradičné poštové služby a ich budúcnosť: 

Súčasné globálne trendy na trhu klasických poštových služieb ukazujú pokles objemu listov, stále ide o profitabilný segment, avšak marže neustále klesajú, takže vyvstáva otázka dlhodobej udržateľnosti a možnosti financovania tradičných poštových služieb do budúcna (problematika univerzálnej služby) - vzniká dilema: komerčné ciele vs. verejný záujem/sociálna zodpovednosť štátom vlastnenej pošty (redukcia nákladov a veľkosti poštovej siete alebo finančná podpora štátom?) 

2) Nové perspektívne trhy pre poštu: 

Diverzifikácia a inovácia sú nástrojom tradičných poštovných operátorov na prežitie - prieskumy ukazujú, že globálne už viac ako 50% príjmov pôst tvoria balíky a nepoštové služby: 

a) Ako inovovať tradičné poštové služby? - hybrid mail, eCommerce, logistické zákaznícke riešenia na mieru, apod. 

b) Ako môže pošta uspieť na iných trhoch? - telekomunikácie, finančné služby, eGovernment, apod. Peter Helexa

Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.

 Tatiana Čorejová

Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline

Ján Fľak

Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Anouk Dolfen

Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission

Ing. Martin Szabo

Ing. Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.

Moderuje

Ivo Doležal

Ivo Doležal
PwC Slovensko