Hlavní prednášajúci

 

1) Tradičné poštové služby a ich budúcnosť: 

Súčasné globálne trendy na trhu klasických poštových služieb ukazujú pokles objemu listov, stále ide o profitabilný segment, avšak marže neustále klesajú, takže vyvstáva otázka dlhodobej udržateľnosti a možnosti financovania tradičných poštových služieb do budúcna (problematika univerzálnej služby) - vzniká dilema: komerčné ciele vs. verejný záujem/sociálna zodpovednosť štátom vlastnenej pošty (redukcia nákladov a veľkosti poštovej siete alebo finančná podpora štátom?) 

2) Nové perspektívne trhy pre poštu: 

Diverzifikácia a inovácia sú nástrojom tradičných poštovných operátorov na prežitie - prieskumy ukazujú, že globálne už viac ako 50% príjmov pôst tvoria balíky a nepoštové služby: 

a) Ako inovovať tradičné poštové služby? - hybrid mail, eCommerce, logistické zákaznícke riešenia na mieru, apod. 

b) Ako môže pošta uspieť na iných trhoch? - telekomunikácie, finančné služby, eGovernment, apod. Peter Helexa

Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.

 Tatiana Čorejová

Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline

Jarmila Brichtová

Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb

Ján Fľak

Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Anouk Dolfen

Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission

Martin Szabo

Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.

Ľubomír Repiský

Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.

Ján Jasovský

Ján Jasovský
poštový ombudsman

Peter Kolarovszki

Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia

Michal Fišer

Michal Fišer
GS1 Slovakia

Roman Slivka

Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

 Michal Grofčík

Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.

Momčilo Dobrodolac

Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade

Moderuje

Ivo Doležal

Ivo Doležal
PwC Slovensko