Organize

INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PROGRAMME COMMITEE

Bader Thomas - Fiducia IT - DE

Baumann Stephan - TU Dresden – DE

Bobek Pavel - Česká pošta, s. p. - CZ

Bobková Emília - Česká pošta, s. p. - CZ

Brockmann Andreas - Súkromný sektor - DE

Čorejová Tatiana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Dobrodolac Momcilo - University of Belgrade - RS

Donoval Juraj, Slovenaká pošta, a. s. - SK

Fabuš Juraj - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Fľak Ján - Úrad pre reguláciu EK a PS - SK

Gajdoš Milan - Common - SK

Hallanoro Ilkka - Itella Corporation – FI

Helexa Peter - Slovenská pošta, a. s. - SK

Keil Reiner - TU Dresden - DE

Knap Roman - Česká pošta, s. p. - CZ

Kremeňová Iveta - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Kyrinovičová Irena - MDV SR - SK

Reinboth Michael - Súkromný sektor - DE

Sohnel Andreas - Deutsche Post AG - DE

Stopka Ulrike - TU Dresden – DE

Škorpil Ondřej - Česká pošta, s. p. - CZ

Štofková Jana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Švadlenka Libor - Univerzita Pardubice - CZ

 

CONFERENCE PROFESSIONAL GUARANTORS

Dr.h.c. prof. Ing. Čorejová Tatiana, PhD. - Katedra spojov

doc. Ing. Kremeňová Iveta, PhD.- Katedra spojov

 

CONFERENCE ORGANIZING COMMITTEE

Slovenská pošta – Trávniková Danka

Katedra spojov - Achimská Veronika, Cagáňová Dagmar, Fabuš Juraj, Fabušová Viktória, Garbárová Miriam, Horňáková Natália, Hollá Bachanová Petra, Kolarovszká Zuzana, Kováčiková Martina, Kremeňová Iveta, Madleňák Radovan, Paďourová Anna, Repková Štofková Katarína, Strenitzerová Mariana, Šujanová Jana, Adamíková Eva, Chinoracký Roman, Jaculjaková Simona, Kurotová Jana, Turská Stanislava.