Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Organizačný výbor

 

 

Slovenská pošta – Trávniková Danka

Katedra spojov – Achimská Veronika, Fabuš Juraj, Fabušová Viktória, Garbárová Miriam, Hollá Bachanová Petra, Kolarovszká Zuzana, Kováčiková Martina, Kremeňová Iveta, Madleňák Radovan, Paďourová Anna, Repková Štofková Katarína, Strenitzerová Mariana, Šujanová Jana, Adamíková Eva, Chinoracký Roman, Kurotová Jana, Turská Stanislava, Jaculjaková, Simona.