Panelová diskusia

Martin Elkán
Martin Elkán
generálny riaditeľ, Česká pošta, s.p, v zastúpení Vít Bukvic
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Róbert Gálik
Róbert Gálik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta a.s.
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
riaditeľka odboru poštových služieb, Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, MDaV SR
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Viac informácií

Organizačný výbor

 

 

Slovenská pošta – Trávniková Danka

Katedra spojov – Achimská Veronika, Beňušová Jana, Fabuš Juraj,  Garbárová Miriam, Hollá Bachanová Petra, Kolarovszká Zuzana, Kováčiková Martina, Madleňák Radovan, Paďourová Anna, Repková Štofková Katarína, Otto Ivan, Fabušová Viktória, Galovičová Terézia, Gašperová Lucia, Stalmašeková Natália, Genzorová Tatiana, Šujanová Jana, Matúšková Mária.