Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Organizácia

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

Bader Thomas - Fiducia IT - DE

Baumann Stephan - TU Dresden – DE

Bobek Pavel - Česká pošta - CZ

Bobková Emília - Česká pošta, s. p. - CZ

Brockmann Andreas - Súkromný sektor - DE

Čorejová Tatiana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Dobrodolac Momcilo - University of Belgrade - RS

Donoval Juraj, Slovenaká pošta, a.s. - SK

Fabuš Juraj - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Fľak Ján - Úrad pre reguláciu EK a PS - SK

Gajdoš Milan - Common - SK

Hallanoro Ilkka - Itella Corporation – FI

Helexa Peter - Slovenská pošta, a. s. - SK

Keil Reiner - TU Dresden - DE

Knap Roman - Česká pošta - CZ

Kremeňová Iveta - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Kyrinovičová Irena - MDV SR - SK

Reinboth Michael - Súkromný sektor - DE

Sohnel Andreas - Deutsche Post AG - DE

Stopka Ulrike - TU Dresden – DE

Škorpil Ondřej - Česká pošta - CZ

Štofková Jana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Švadlenka Libor - Univerzita Pardubice - CZ

 

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Dr.h.c. prof. Ing. Čorejová Tatiana, PhD. - Katedra spojov

doc. Ing. Kremeňová Iveta, PhD.- Katedra spojov

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Slovenská pošta – Trávniková Danka

Katedra spojov - Achimská Veronika, Fabuš Juraj, Fabušová Viktória, Garbárová Miriam, Hollá Bachanová Petra, Kolarovszká Zuzana, Kováčiková Martina, Kremeňová Iveta, Madleňák Radovan, Paďourová Anna, Repková Štofková Katarína, Strenitzerová Mariana, Šujanová Jana, Adamíková Eva, Chinoracký Roman, Jaculjaková Simona, Kurotová Jana, Turská Stanislava.