Panelová diskusia

Martin Elkán
Martin Elkán
generálny riaditeľ, Česká pošta, s.p, v zastúpení Vít Bukvic
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Róbert Gálik
Róbert Gálik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta a.s.
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
riaditeľka odboru poštových služieb, Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, MDaV SR
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Viac informácií

Organizácia

Jedným z najzávažnejších problémov v súčasnosti v SR je pomerne silná bariéra medzi vedou a podnikateľským sektorom. Možnosťou ako tieto bariéry rúcať je aj snaha o rozvoj inovačného potenciálu s podporou tvorby a prezentácie nových poznatkov a ich následný prenos do podnikovej praxe. Naším cieľom je vytvoriť fórum pre stretnutie a vzájomnú výmenu názorov zástupcov poštových operátorov, pedagogických  a vedeckých pracovníkov univerzít a spolupracujúcich organizácií. Veríme, že 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT, ktorý sa bude konať v dňoch 23.10 - 24.10.2017 v Žiline (Hotel Holiday INN) poskytne priestor pre diskusiu k vytváraniu podmienok trvalo udržateľného rozvoja poštového sektora. Vaša prítomnosť na konferencii a vaše skúsenosti s riešením danej problematiky ako i aktívne vystúpenia tak prispejú ku kvalite konferenčného portfólia i recipročnej výmene poznatkov, ktoré dokážeme následne využiť a aplikovať ako v ďalšej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, tak i v prospech činnosti vašich poštových podnikov.