Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
Roman Knap
Roman Knap
Generálny riaditeľ Českej pošty, s.p., panelová diskusia
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade
Patrik Bohm
Patrik Bohm
Žilinská univerzita v Žiline
Jozef Fabuš
Jozef Fabuš
Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Inna Zelenská
Inna Zelenská
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera
Iveta Kremeňová
Iveta Kremeňová
Žilinská univerzita v Žiline
Lukáš Rampas
Lukáš Rampas
Česká pošta, s.p.
Ivan Feninec
Ivan Feninec
Česká pošta, s.p.
Mariana Strenitzerová
Mariana Strenitzerová
Žilinská univerzita v Žiline
Dagmar Cagáňová
Dagmar Cagáňová
STU MTF Trnava
Miloslav Žirko
Miloslav Žirko
Slovak Telekom, a.s., Customer Solutions
Marián  Krivosudský
Marián Krivosudský
EVROFIN SK, Sales director

Viac informácií

Organizácia

MEDZINÁRODNÝ VEDECKÝ A PROGRAMOVÝ VÝBOR

Bader Thomas - Fiducia IT - DE

Baumann Stephan - TU Dresden – DE

Bobek Pavel - Česká pošta, s. p. - CZ

Bobková Emília - Česká pošta, s. p. - CZ

Brockmann Andreas - Súkromný sektor - DE

Čorejová Tatiana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Dobrodolac Momcilo - University of Belgrade - RS

Donoval Juraj, Slovenaká pošta, a. s. - SK

Fabuš Juraj - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Fľak Ján - Úrad pre reguláciu EK a PS - SK

Gajdoš Milan - Common - SK

Hallanoro Ilkka - Itella Corporation – FI

Helexa Peter - Slovenská pošta, a. s. - SK

Keil Reiner - TU Dresden - DE

Knap Roman - Česká pošta, s. p. - CZ

Kremeňová Iveta - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Kyrinovičová Irena - MDV SR - SK

Reinboth Michael - Súkromný sektor - DE

Sohnel Andreas - Deutsche Post AG - DE

Stopka Ulrike - TU Dresden – DE

Škorpil Ondřej - Česká pošta, s. p. - CZ

Štofková Jana - Žilinská univerzita v Žiline - SK

Švadlenka Libor - Univerzita Pardubice - CZ

 

ODBORNÍ GARANTI KONFERENCIE

Dr.h.c. prof. Ing. Čorejová Tatiana, PhD. - Katedra spojov

doc. Ing. Kremeňová Iveta, PhD.- Katedra spojov

 

ORGANIZAČNÝ VÝBOR KONFERENCIE

Slovenská pošta – Trávniková Danka

Katedra spojov - Achimská Veronika, Cagáňová Dagmar, Fabuš Juraj, Fabušová Viktória, Garbárová Miriam, Hollá Bachanová Petra, Horňáková Natália, Kolarovszká Zuzana, Kováčiková Martina, Kremeňová Iveta, Madleňák Radovan, Paďourová Anna, Repková Štofková Katarína, Strenitzerová Mariana, Šujanová Jana, Adamíková Eva, Chinoracký Roman, Jaculjaková Simona, Kurotová Jana, Turská Stanislava.