Panelová diskusia

Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko

Viac informácií

Organizácia

Jedným z najzávažnejších problémov v súčasnosti v SR je pomerne silná bariéra medzi vedou a podnikateľským sektorom. Možnosťou ako tieto bariéry rúcať je aj snaha o rozvoj inovačného potenciálu s podporou tvorby a prezentácie nových poznatkov a ich následný prenos do podnikovej praxe. Naším cieľom je vytvoriť fórum pre stretnutie a vzájomnú výmenu názorov zástupcov poštových operátorov, pedagogických  a vedeckých pracovníkov univerzít a spolupracujúcich organizácií. Veríme, že 12. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie POSTPOINT, ktorý sa bude konať v dňoch 23.10 - 24.10.2017 v Žiline (Hotel Holiday INN) poskytne priestor pre diskusiu k vytváraniu podmienok trvalo udržateľného rozvoja poštového sektora. Vaša prítomnosť na konferencii a vaše skúsenosti s riešením danej problematiky ako i aktívne vystúpenia tak prispejú ku kvalite konferenčného portfólia i recipročnej výmene poznatkov, ktoré dokážeme následne využiť a aplikovať ako v ďalšej pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti, tak i v prospech činnosti vašich poštových podnikov.