Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM

Viac informácií

Kontakt

POSTPOINT 2019

FPEDAS, Katedra spojov

Žilinská univerzita v Žiline

Univerzitná 8215/1

010 26 Žilina

http://postpoint.uniza.sk/

e-mail : postpoint@fpedas.uniza.sk