Hlavní prednášajúci

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, odbor poštových služieb
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ________________________ Program v príprave ........ viac po ukončení prípravy v časti PROGRAM
Anouk Dolfen
Anouk Dolfen
Economic Analysis, European Commission
Martin Szabo
Martin Szabo
Plaut Slovensko, s.r.o.
Ľubomír Repiský
Ľubomír Repiský
manažér technológií, GAMO a.s.
Ján Jasovský
Ján Jasovský
poštový ombudsman
Peter Kolarovszki
Peter Kolarovszki
konzultant - projektový manažér, GS1 Slovakia
Michal Fišer
Michal Fišer
GS1 Slovakia
Roman Slivka
Roman Slivka
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
 Michal Grofčík
Michal Grofčík
SLOVENSKÁ POŠTA, a. s.
Momčilo Dobrodolac
Momčilo Dobrodolac
University of Belgrade

Viac informácií

Cena

Cena 180 EUR (150 EUR + 20 % DPH). Vložné pokrýva náklady spojené s organizáciou konferencie, technickou podporou, vyhotovením zborníka.

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 29. 09. 2019 prevodným príkazom nasledovne:

Pokyny pre úhradu vložného:

Názov:

Žilinská univerzita v Žiline, FPEDAS

Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina

 

Platba SEPA:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK8181800000007000269888

BIC/SWIFT: SPSRSKBA

VS: 21102019

KS: 0308

IČO: 00397563

IČ DPH: SK 2020677824

Účel platby:  Meno, priezvisko účastníka

K platbe je potrebné uviesť:

fakturačnú adresu, IČO, DIČ, IČ DPH.