Panelová diskusia

Martin Elkán
Martin Elkán
generálny riaditeľ, Česká pošta, s.p, v zastúpení Vít Bukvic
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Róbert Gálik
Róbert Gálik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, Slovenská pošta a.s.
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
rektorka, Žilinská univerzita v Žiline
Jarmila Brichtová
Jarmila Brichtová
riaditeľka odboru poštových služieb, Sekcia elektronických komunikácií a poštových služieb, MDaV SR
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Viac informáciíPo prihlásení sa do systému Vás prosíme o potvrdenie účasti na konferencii v sekcii osobná zóna - prihlásenie na konferenciu. Ihneď sa uvidíte v zozname účastníkov.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA SPOJOV

v spoluprácii

so

SLOVENSKOU POŠTOU, a.s.


Vás pozývajú na

XII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

Postpoint 2017

Konferencia sa koná pod záštitou rektorky ŽU v Žiline Dr.h.c. prof. Ing. Tatiany Čorejovej, PhD. 

 

medzinárodné stretnutie zástupcov poštových operátorov,
pedagogických
a vedeckých pracovníkov univerzít

„STRATEGY, BUSINESS AND INNOVATION“ŽILINA - Holiday Inn 23. – 24. 10. 2017