Panelová diskusia

Peter Helexa
Peter Helexa
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva SP, a.s.
Ivo Doležal
Ivo Doležal
PwC Slovensko
 Tatiana Čorejová
Tatiana Čorejová
Žilinská univerzita v Žiline
Ján Fľak
Ján Fľak
podpredseda Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Viac informáciíPo prihlásení sa do systému Vás prosíme o potvrdenie účasti na konferencii v sekcii osobná zóna - prihlásenie na konferenciu. Ihneď sa uvidíte v zozname účastníkov.

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

KATEDRA SPOJOV

v spoluprácii

so

SLOVENSKOU POŠTOU, a.s.


Vás pozývajú na

XIII. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

 

Postpoint 2019

Konferencia sa koná pod záštitou dekana FPEDAS Žilinskej univerzity v Žiline

prof. Ing. Miloša Poliaka, PhD. 

 

medzinárodné stretnutie zástupcov poštových operátorov,
pedagogických
a vedeckých pracovníkov univerzít

„Future for the Postal Industry“ŽILINA - Žilinská univerzita v Žiline,  21. – 22. 10. 2019

www.uniza.sk

www.postpoint.sk